Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk adatkezelési nyilatkozat

Frissítve:  2018. május 23.

Adatainak védelme fontos az Autodesk számára. A jelen Adatkezelési nyilatkozat bemutatja az ?n személyes adatainak a webhelyeink, termékeink vagy szolgáltatásaink (?alkalmazások”) használata során t?rtén? ?sszegy?jtésére, felhasználására és megosztására vonatkozó globális gyakorlatainkat.

Az alkalmazásaink egy része kiegészít? adatvédelmi értesítést jeleníthet meg, amelyet megosztunk ?nnel, hogy megalapozott d?ntést tudjon hozni, amikor áttekinti az értesítéseket. Találkozhat például olyan értesítéssel, amely elmagyarázza, hogy egy alkalmazásban hogyan t?rténik az adatgy?jtés, illetve hogy ?nnek milyen részvételi lehet?ségei vannak.

Az Autodesk által gy?jt?tt adatok k?re

Azokat az adatokat, amelyeket megoszt velünk:

Az ?n személyazonosításra alkalmas adatait (ideértve a vezeték- és utónevét, valamint a kapcsolattartási információit, mint például cím, e-mail-cím és telefonszám) gy?jtjük, amikor ?n:

 • Fiókot hoz létre
 • Regisztrál egy terméket vagy szolgáltatást
 • Feliratkozik valamelyik eseményünkre
 • Kapcsolatba lép velünk

További információkat gy?jtünk annak érdekében, hogy megismerjük, ?n hogyan használja az alkalmazásainkat. Ebbe a k?rbe tartoznak az ?n nyelvi beállításai, születési dátuma, a munkáltatójának neve és az ?n beosztása.

Fiók létrehozása vagy alkalmazás regisztrálása után további információkat gy?jtünk, ide értve t?bbek k?z?tt az alábbiakat:

 • Az ?n el?fizetési csomagja és a fizetési adatai
 • Az ?n által megvásárolt vagy kifejezetten az érdekl?dési k?rébe tartozó alkalmazások adatai
 • Képzési és végzettségi adatok
 • Eseményen való részvételre vonatkozó információk
 • Az ?n kommunikációs beállításai
 • Az ?nnel folytatott kommunikáció nyilvántartása, ha ilyenre sor került, mint például szerviznapló, levelezés, panaszok részletei és azok megoldása
 • Az ?nt?l származó tartalmak, mint például fórumokon k?zzétett hozzászólásai

Amikor ?n a webhelyeinken keresztül vásárol, akkor pénzforgalmi adatfeldolgozókat veszünk igénybe (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe), és nem tárolunk hitelkártya- vagy egyéb pénzügyi adatokat (kivéve az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy egy bizonyos ?sszeg kifizetése megt?rtént).  ?nt?l elkérjük a kapcsolattartási információit, amelyeket aztán a tranzakció el?segítése érdekében átadunk a pénzforgalmi adatfeldolgozónak.  További információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóinkkal az adatvédelmi értesítésükben foglaltak szerint.

Az alkalmazásaink használata során ?sszegy?jt?tt adatok:

Adatokat gy?jtünk arról, hogy ?n milyen alkalmazásokat használ, és hogyan használja azokat. Ezeket az adatokat jogos érdekünknek megfelel?en az ?n felhasználói élményének javításához, valamint jobb online, mobil- és számítógép-alkalmazások létrehozásához használjuk.

Ilyen adatok t?bbek k?z?tt az alábbiak:

 • Rendszerinformáció és felhasználási adatok

  Eszk?zspecifikus adatok gy?jtünk, mint például az egyedi eszk?zazonosítók, operációs rendszer és a használt eszk?z típusa.

  Adatokat gy?jtünk arról, ahogyan ?n az alkalmazásainkat használja. Ide tartozik t?bbek k?z?tt az ?n termékazonosítója, a licencinformációk, a használt alkalmazás és a használat id?tartama, az ?n IP-címe szerinti ország és város, valamint a b?ngész?jével kapcsolatos adatok.

 • K?z?sségi oldalakkal kapcsolatos adatok

  Vannak oldalaink a k?z?sségi oldalak platformjain (mint például Facebook, LinkedIn vagy Twitter), ahol meglátogathat bennünket és kapcsolatba léphet velünk.

  Az alkalmazásaink tartalmaznak olyan gombokat, eszk?z?ket vagy tartalmakat is, amelyek egy másik vállalat szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. Ezeknek a funkcióknak a használatáról adatokat gy?jtünk az Autodesk és harmadik fél analitikai eszk?zeinek segítségével.

  Ha ?n olyan Autodesk alkalmazást használ, amely b?vítményeket tartalmaz, akkor az eszk?zér?l az adatok k?zvetlenül továbbíthatók a k?z?sségi oldal szolgáltatójának. A b?vítmény által gy?jt?tt adatokra nincs ráhatásunk. Ha ?n bejelentkezett a k?z?sségi oldalra, akkor ?ssze lehet kapcsolni az ?n felhasználói fiókját az alkalmazásunk használatával.

  Ha ?n interakcióba lép a b?vítménnyel (például rákattint a ?Tetszik”, ?K?vetés” vagy ?Megosztás” gombra, vagy hozzászólást ír), akkor ez az információ automatikusan megjelenhet a k?z?sségi oldalon lév? profiljában. A b?vítmények akkor is elküldhetik az ?n IP-címét a k?z?sségi oldal szolgáltatóinak, ha ?n nincs bejelentkezve. Kérjük, tartsa ezt szem el?tt, amikor az alkalmazásainkat használja.

  Ha mások által is használt eszk?zzel kapcsolódik egy k?z?sségioldal-szolgáltatáshoz, akkor a t?bbi felhasználó látni fogja a k?z?sségioldal-szolgáltatáshoz tartozó profiljával kapcsolatban tárolt vagy megjelenített információkat.

 • Hibával kapcsolatos adatok

  Ha ?n az egyes esetekben úgy d?nt, hogy elküldi nekünk az erre vonatkozó jelentést, akkor ?sszegy?jtjük és nyomon k?vetjük az alkalmazásaink használata során felmerül? technikai hibákkal kapcsolatos adatokat. A jelentés elküldése el?tt ?n tájékoztatást kap arról, hogy milyen adatokat gy?jtünk, és azok hogyan kerülnek hozzánk.

 • Automatikus frissítések

  Olyan adatokat is gy?jtünk, amelyek segítségével az ?n rendszergazdája az automatikus frissítési folyamat során be tudja ?nt azonosítani, így k?nnyebben meg tudja állapítani, milyen frissítésekre van szüksége. Ezen adatok az ?n felhasználónevét és a számítógépének nevét vagy leírását tartalmazzák.

 • Cookie-k és hasonló technológiák

  Az Autodesk cookie-kat (a webhelyek használata során a webb?ngész?je által eltárolt kisméret? sz?vegfájlok, ?sütik”) és azokhoz kapcsolódó technológiákat – mint például pixelek és jelz?k (a továbbiakban ?Cookie-k”) – használ, hogy adatokat gy?jts?n és tároljon, amikor ?n ellátogat a webhelyeinkre vagy az alkalmazásainkat használja.

  Az Autodesk analitikai programjait és harmadik fél analitikai eszk?zeit (mint például a Google Analytics) is igénybe vesszük, hogy megértsük, hogyan használja ?n a webhelyeinket és alkalmazásainkat.

  Ha t?bbet szeretne megtudni a webhelyeinken és alkalmazásainkban használt analitikai eszk?z?kr?l, akkor tekintse meg a Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkat.

A Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatban foglalt, a szolgáltatásaink m?k?dtetéséhez feltétlenül szükséges adatok kivételével ?n?n múlik, hogy gy?jtünk-e adatokat. ?n bármikor meggondolhatja magát, és az alkalmazáson belüli Beállításokban vagy itt megteheti a változtatásokat. Ne felejtse el, lehet hogy az eszk?zein található ?sszes b?ngész?jéb?l ki kell t?r?lnie a Cookie-kat.

A fentiek szerint ?sszegy?jt?tt minden adatot az ?n személyes fiókjához kapcsolunk. 

Más felekt?l gy?jt?tt adatok:

Az adatbázisunk naprakészen tartása, illetve az ?n számára relevánsabb tartalmak, felhasználói élmények és ajánlatok nyújtása érdekében az ?n személyes adatait (a fent leírtak szerint) egyesítjük nyilvános forrásokból és más vállalatoktól (mint például az értékesítési partnereink/viszonteladóink, üzleti kapcsolattartási adatbázisok és adatgazdagítási szolgáltatók) származó adatokkal, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelel?en.

Ezekb?l a forrásokból megismerhetjük az üzleti ügyfeleink vállalatának méretét és iparágát, valamint segítenek az adatbázisaink pontosságának fenntartásában.

 

Az adatok felhasználási módja

A személyes adatait k?rültekint?en és hasznosan használjuk fel, például:

 • Személyazonossága megállapítására, az ?nnel k?t?tt szerz?dés teljesítéséhez szükséges mértékben
 • Szolgáltatások, termékek, támogatás, illetve az ?n által, az alkalmazásról kért információk eljuttatására, az ?nnel k?t?tt szerz?dés teljesítéséhez szükséges mértékben
 • Fontos információk eljuttatására ?nh?z az ?nnel fennálló szerz?dés keretében
 • Egyéb információk eljuttatására, például amikor valakinek ?tetszik” az ?n egyik bejegyzése, az ?nnel k?t?tt szerz?dés teljesítéséhez szükséges mértékben
 • Egyéb olyan kül?nleges ajánlat, promóció, hírlevél, felmérés vagy egyéb információ eljuttatására, amely küldéséhez ?n hozzájárult, ameddig arra igényt tart
 • Azon jogos érdekünk el?mozdítása érdekében, hogy jobban megértsük az alkalmazásainkat, és ezáltal fejleszthessük ?ket és javíthassuk az ?n felhasználói élményét
 • Az alkalmazásainkban el?forduló hibák kijavítására az ?nnel k?t?tt szerz?dés teljesítéséhez szükséges mértékben
 • Azon jogos érdekünk el?segítésére, hogy a hirdetéseinket az ?n érdekl?dési k?réhez jobban hozzáigazíthassuk
 • Azon jogos érdekünk el?segítésére, hogy automatikus rendszereket használjunk az ?n adatainak elemzéséhez, gépi tanulási és fejlett analitikai eszk?z?ket használva az alkalmazásaink fejlesztésére
 • Azon jogos érdekünk el?segítésére, hogy megakadályozzuk vagy cs?kkentsük a csalást és a szoftverkalózkodást
 • Az alkalmazásaiban, például egy kiegészít? értesítésben vagy a Rólunk részben (amely az alkalmazása Beállítások menüpontja alatt érhet? el) leírt egyéb módon

Eltér? tájékoztatás hiányában ?nt ezen adatok megadására sem jogszabály sem szerz?dés nem k?telezi. Ha ?n nem osztja meg ezeket az adatokat, akkor el?fordulhat, hogy nem tudjuk az ?n számára biztosítani a szolgáltatásainkat.

 

A személyes adatok átadásának esetei

Más szolgáltatókkal m?k?dünk együtt annak érdekében, hogy a lehet? legjobb szolgáltatást tudjuk ?nnek nyújtani. Ezek a vállalatok a világ kül?nb?z? részein helyezkednek el, mi pedig megk?veteljük t?lük az ?n adatainak védelmét. Nem engedélyezzük a számukra, hogy az ?n személyes adatait a saját céljaikra használják fel. A szolgáltatóink k?z?tt olyan vállalatok vannak, amelyeket a k?vetkez? területeken veszünk igénybe:

 • Marketing
 • értékesítés
 • Tanácsadás
 • Kommunikáció
 • Szoftverkarbantartás és támogatás
 • K?z?sségi média
 • Piackutatás
 • Licencben foglaltak betartása
 • Biztonság
 • Lokalizáció

 • A k?vetkez? esetekben adhatjuk ki az ?n adatait:

 • Amikor ?n engedélyt ad rá
 • A jelen Adatkezelési nyilatkozatban felsorolt okokból a szolgáltatóink számára. A saját céljaikra nem adjuk át nekik az ?n személyes adatait.
 • Az értékesítési partnereinkkel (viszonteladóinkkal) – nem szolgáltatók – a jelen Adatkezelési nyilatkozatban felsorolt okokból
 • Amikor jogszabályok azt megk?vetelik, például egy idézés vagy bírósági határozat alapján
 • Amikor jóhiszem?en azt feltételezzük, hogy a felfedés szükséges ahhoz, hogy csalást vagy szoftverkalózkodást akadályozzunk meg vagy azt kezeljük; támadás ellen védekezzünk; vagy az Autodesk, az ügyfeleink vagy a k?z?sség jogait, tulajdonát vagy biztonságát megvédjük
 • Ha ?sszeolvadunk egy másik vállalattal vagy az üzletünk, vagyonunk vagy részvényeink egy részét vagy egészét eladjuk vagy átszervezzük (ideértve a cs?deljárás kezdeményezését is). Ebben az esetben az adatai valószín?leg a másik vállalathoz kerülnek.
 • Amikor az adatok már nem alkalmasak az ?n azonosítására. Ez t?rténhet ?sszesítés eredményeképpen, amikor az adatait más adatokkal egyesítjük, és így statisztikai adat lesz bel?lük.

 

Az adatok védelme

Az adatait észszer? fizikai, adminisztratív és technológiai biztonsági intézkedések kombinációjával védjük a jogosulatlan hozzáférést?l vagy a rosszindulatú tevékenységekt?l. A biztonsági gyakorlatunkkal kapcsolatos további információért látogasson el a Adatvédelmi k?zpontba.

Az Autodesk alkalmazottai, alvállalkozói és ügyn?kei esetén azokra korlátozzuk az ?n személyes adataihoz való hozzáférést, akiknek a kijel?lt feladatuk elvégzéséhez, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez vagy javításához azokra szükségük van.

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz, a személyes adatok frissítése, let?ltése és t?rlése

Megvannak az eljárásaink arra, hogy az adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. ?nnek joga van a személyes adataihoz hozzáférni, azokat frissíteni, t?r?lni, azokról másolatot kérni, illetve a felhasználásukat korlátozni. Ha a személyes adatait az ?n hozzájárulása alapján kezeljük, akkor azt bármikor visszavonhatja.

Ennek elvégzéséhez lépjen be a fiókjába, hogy az alkalmazások és szolgáltatások használata során kezelni tudja a személyes adatait és a hozzájárulását. T?r?lheti is a személyes adatait, és megszüntetheti a fiókját. Jogi és bels? üzleti célokból (mint például a csalások megel?zése) – az alkalmazandó jogszabályoknak megfelel?en – bizonyos adatokat meg?rizhetünk ?nnel kapcsolatban.

Ha szeretne másolatot kapni a fiókjában található személyes adatairól, akkor küldje el ezt az ?rlapot. Ha ?n segítségért fordul hozzánk, akkor kérésének teljesítése el?tt arra kérjük majd, hogy igazolja a személyazonosságát. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

 

Az Autodesk adattárolási és adatmeg?rzési gyakorlata

Az ?n személyes adatait és tartalmait a kiszolgálóinkon és a szolgáltatóink kiszolgálóin tároljuk. Mivel mi és a szolgáltatóink a világ minden részén üzemeltetünk kiszolgálókat, ezért el?fordulhat, hogy az ?n személyes adatait országhatárokon keresztül továbbítjuk, és azok tárolása nem az Amerikai Egyesült államok területén t?rténik.

A személyes adatait addig ?rizzük meg, amíg azokra az ?n által használt alkalmazások elérhet?vé tételéhez, illetve a jogszabályokban el?írt k?telezettségeink teljesítéséhez szükség van.

 

Személyes adatok továbbítása országhatárokon keresztül

Mivel globális vállalat vagyunk, ezért országhatárokon át is továbbítjuk az ?n személyes adatait a rájuk vonatkozó jogszabályokkal ?sszhangban.

Amikor az adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén lév? leányvállalatunktól az Amerikai Egyesült államokba vagy az EGT-n kívüli másik országba továbbítjuk, akkor a k?vetkez? jogi mechanizmusok k?zül egyet vagy t?bbet alkalmazunk, amelyek megfelel? biztosítékot jelentenek az adattovábbításra: az EU-USA adatvédelmi pajzs, a Svájc–USA adatvédelmi pajzs, valamint a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére t?rtén? továbbítására vonatkozó általános szerz?dési feltételek (2010. február 5-i 2010/87/EU bizottsági határozat).

Ha t?bbet szeretne megtudni az Autodesk Adatvédelmi pajzs tanúsítványáról, olvassa el az Adatvédelmi pajzs nyilatkozatunkat.

 

Mi az Autodesk marketing és hirdetési gyakorlata?

Hirdetési partnerek

A webhelyeinken és alkalmazásainkban megjelenhetnek más vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak, valamint a saját alkalmazásaink hirdetései is.

Egy vagy t?bb hirdetési hálózattal – hirdetési partnereinkkel – m?k?dünk együtt, akik Cookie-kat vagy egyéb technológiákat használnak információgy?jtésre, hogy hirdetéseket juttassanak el ?nh?z, és segítsenek nekünk nyomon k?vetni az eredményeket. Ilyen információk lehetnek t?bbek k?z?tt: az ?n által meglátogatott webhelyek, az ?n által használt mobilalkalmazások, a nekünk mint alkalmazás szolgáltatónak megadott beállítások, az ?n IP-címe, eszk?zazonosítója és a b?ngész?jével kapcsolatos adatok. Ezeket az információkat a k?vetkez?kre használjuk: megfelel? hirdetések megjelenítése az ?n által meglátogatott mobilalkalmazásokban és webhelyeken; egy adott hirdetés egyszeri és ismételt megtekintései számának kiszámítása és meghatározása; az ?n érdekl?dési k?rének megfelel? hirdetések megjelenítése és a hirdetési kampányok hatékonyságának felmérése. Ez az adatkezelés a mi jogos érdekünket szolgálja.

A Hirdetési partnereink hirdetéseket szolgáltatnak nekünk, és a t?lünk ?sszegy?jt?tt vagy megszerzett adatokat egyesíthetik egyéb olyan adatokkal, amelyeket más webhelyekr?l és/vagy egyéb online vagy mobiltermékekb?l és szolgáltatásokból gy?jt?ttek ?ssze az ? webhelyhálózatukon végzett b?ngész?tevékenységével kapcsolatban.

Ha le szeretné tiltani, hogy a Hirdetési partnerek felhasználják az adatait, akkor ezt a Digitális Hirdetési ügyn?kség AdChoices eszk?zével teheti meg. Ha minden cookie-t t?r?l, illetve más b?ngész?t vagy számítógépet használ, akkor ismét le kell tiltania a felhasználást az eszk?z segítségével.

A webhelyeinkre vonatkozóan itt is meg tudja változtatni a marketingbeállításait.

Adatok megosztását és nyomk?vetést tiltó (DNT) jelek

Bizonyos webb?ngész?k ?ne k?vess”, vagyis DNT-jeleket küldenek a velük kommunikáló webhelyek felé.  Az Autodesk jelenleg ezekre a jelekre reagálva nem tesz semmit.  

 

A gyermekek és a tanulók adatainak védelme

Nekünk az Autodesknél nagyon fontos a gyermekek adatainak védelme.

Az alkalmazásaink és funkcióink nagy része nyilvánosan elérhet?, és feln?tt felhasználóknak lett tervezve. A nyilvánosan elérhet? webhelyekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és funkciókkal kapcsolatban nem gy?jtünk tudatosan gyerekekt?l származó személyes adatokat.

Egyéb alkalmazásaink és funkcióink megfelelnek a gyerekeknek is, és az ezekben az alkalmazásokban ?sszegy?jt?tt személyes adatokra a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozatunk érvényes. Ha ellenmondás van a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozatunk és az Adatkezelési nyilatkozatunk más részei k?z?tt, akkor a gyermekek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozatunk az irányadó.

További információért tekintse át a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozatunkat.

 

A nekünk átadott személyes adatok nyilvános megjelenítése

Mind mindig, most is arra figyelmeztetjük, hogy legyen k?rültekint?, amikor személyes adatokat oszt meg, ideértve azt is, ha arra az alkalmazásaink és webhelyeink keretében kerül sor. Az alkalmazásainkban és szolgáltatásainkban számos helyen oszthat meg tartalmat, ideértve a hozzászólások írását és ?tetszik” gomb megnyomását is.

Bizonyos esetekben ?n korlátozhatja, hogy ki láthatja vagy férhet hozzá az ?n által megosztott információhoz vagy tartalomhoz. Más esetekben az információ vagy a tartalom elérhet? lehet az alkalmazás vagy a webhely regisztrált tagjai vagy akár a nagy nyilvánosság számára is. Az ?n neve, felhasználóneve, profilképe vagy e-mail-címe (kül?n?sen, ha az egyben a felhasználóneve is) megjelenhet azon üzenetek vagy egyéb tartalmak mellett, amelyeket az alkalmazásainkon és webhelyeinken keresztül oszt meg.

Ha olyan információt oszt meg, amelyet nem szeretne, ha nyilvánosan megjelenne, akkor gy?z?dj?n meg róla, hogy olyan webhelyet vagy alkalmazást használ, amely lehet?vé teszi, hogy eld?ntse, ki láthatja az ?n által megosztott információt.

 

Az Adatkezelési nyilatkozat változásai

Amennyiben az ?n személyes adatainak kezelési módja változik, akkor arról a jelen Adatkezelési nyilatkozat frissítésével mindenképpen értesítjük ?nt. Ha megváltoztatjuk, akkor azt egyértelm?en jelezzük az Adatkezelési nyilatkozat tetején, és tájékoztatjuk ?nt, hogy mikor frissítettük utoljára. Ha megadta nekünk az e-mail-címét, akkor e-mailt is küldünk ?nnek a frissítésr?l.

 

Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor az alábbi kapcsolattartási adatokat használja. Ebben az esetben nevezze meg a webhelyet vagy alkalmazást, amellyel kapcsolatban hozzánk fordul:

E-mailben:

privacy.questions@autodesk.com

Levélben:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

Adatvédelmi tisztvisel?

Ha az adatvédelmi tisztvisel?nkkel szeretne kapcsolatba lépni, akkor az alábbi kapcsolattartási adatokat használja: DPO@autodesk.com.

 

Kérdés vagy aggály esetén

Elk?telezettek vagyunk amellett, hogy ?nnel együttm?k?dve bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos panaszra vagy aggályra méltányos megoldást találjunk. Ha azonban ?n úgy gondolja, hogy a panaszát vagy aggályát nem tudtuk megoldani, akkor joga van az Amerikai Egyesült államok adatvédelmi hatóságánál és/vagy az illetékes európai felügyeleti hatóságnál panasszal élni.

九州体育官网